לשיחה ישירה עם החשבונאים

tal

 

התקרה לשנת 2011 – 74,972 ₪  ולשנת 2012 – 76,884 ₪.

עסקאותיו של עוסק פטור פטורות מתשלום מע"מ (למעט עסקאות מקרקעין). משמעות הפטור ממע"מ היא שהעוסק הפטור אינו חייב בתשלום מע"מ על עסקאותיו ואין הוא מחייב את לקוחותיו במע"מ, מנגד הוא אינו רשאי לקזז ולדרוש את מס התשומות ששולם על ידיו.

העוסק הפטור מצהיר אחת לשנה, עד ה-31 בינואר, על מחזור עסקאותיו בשנת המס שחלפה.

במידה ואין כל פעילות עסקית בתיק יש להגיש בקשה לסגירת התיק.

למי מיועד השירות?

השירות מיועד לעוסקים פטורים ממע"מ שמחזור עסקאותיהם אינו עולה על התקרה שנקבעה בחוק (76,884 ₪ לשנת 2012).

האם כל אחד יכול להיות עוסק פטור?

לא. ישנה רשימה של מקצועות ועיסוקים שאינם יכולים להרשם כעוסק פטור, ללא קשר למחזור שלהם.