לשיחה ישירה עם החשבונאים

tal

עוסק מורשה

היישום מיועד לעוסקים שעובדים עם ספקים ורוצים לברר אם הם במעמד של עוסק מורשה במע"מ. הפרטים המוצגים הם אותם פרטים שמופיעים בתעודת עוסק מורשה: שם העוסק, כינוי העסק, מען העסק, ממונה אזורי וסוג תיק (מציין אם העוסק מורשה או פטור).

המידע מוצג רק לגבי עוסקים פעילים.

אם האדם שותף בשותפות, יתקבל מס' תיק השותפות ויצוין אם השותפות פעילה.

שאלות נפוצות​​

למי מיועד השירות?

לכל אדם המעונין לקבל את פרטי העוסק לפי מס' עוסק או מס' תיק ניכויים.